Kruvechill

RELX Phantom สีดำ

$1,290.00

 • ขนาด: 112 x 23 x 10 mml
 • ความจุของเหลวอิเล็กทรอนิกส์: 1.9 มล
 • แบตเตอรี่: 380 mAh
 • พอร์ตชาร์จ: Type-C USB
 • เวลาในการชาร์จ: 45 นาที(3 วันหรือ 400-600 พัฟเมื่อชาร์จเต็ม)
 • ฟิล์มเซรามิคคอยล์
 • Draw Activated ป้องกันความร้อนสูงเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษ
 • นิโคตินการตรวจสอบการบริโภคการสั่นสะเทือนปลุก RELX Phantom 15 ปากป้องกันการดูดซึมเกินเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ป้องกันการรั่วไหล
Category:
 • ขนาด: 112 x 23 x 10 mml
 • ความจุของเหลวอิเล็กทรอนิกส์: 1.9 มล
 • แบตเตอรี่: 380 mAh
 • พอร์ตชาร์จ: Type-C USB
 • เวลาในการชาร์จ: 45 นาที(3 วันหรือ 400-600 พัฟเมื่อชาร์จเต็ม)
 • ฟิล์มเซรามิคคอยล์
 • Draw Activated ป้องกันความร้อนสูงเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษ
 • นิโคตินการตรวจสอบการบริโภคการสั่นสะเทือนปลุก RELX Phantom 15 ปากป้องกันการดูดซึมเกินเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ป้องกันการรั่วไหล
Scroll to Top